Przedszkole Akademia Sukcesu 'WONDERLAND' w Przasnyszu

Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w naszym przedszkolu jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego oraz wytworzenie podstawowej kompetencji komunikacyjnej. Ze względu na to, że nauczanie języka angielskiego skoordynowane jest z treściami i umiejętnościami, którymi dzieci aktualnie zajmują się na innych zajęciach, zaspokajamy naturalną ciekawość dziecka oraz umożliwiamy mu poznanie otaczającej go rzeczywistości. Zajęcia z języka angielskiego maja na celu wspieranie rozwoju ogólnego ucznia, rozwijanie jego umiejętności współpracy, samodzielności w nauce i budowanie poczucia własnej wartości.

Edukacja muzyczna

Istotnym celem wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie dziecka w świat wartości estetycznych i rozwijanie jego umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę. Aby osiągnąć ten cel wspomagamy rozwój dziecka wychowując je i kształcąc w obszarach, które obejmują muzykę, rytmikę, śpiew i taniec.

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne w przedszkolu to pierwszy, aktywny kontakt dzieci ze sztuką.  Charakteryzuje się naturalnym wyrażaniem się  w ekspresji artystycznej, poprzez : mowę, ruch, gest, mimikę, rysunek  oraz śpiew.  Zajęcia te wychodzą naprzeciw aktywnym potrzebom malucha, związanym np. z wcielaniem się w role członków rodziny, utożsamianiem się z ulubionym bohaterem bajki, wyrażaniem swoich uczuć i emocji.

Zabawy logopedyczne

W naszym przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedyczną. Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie oraz grupowo. 

© Copyright AS-Wonderland.pl, All Rights Reserved.
Wykonanie: REVOLWEB